Jdi na obsah Jdi na menu
 


75 let spolku

 75 let rybářského spolku ve Ždírci

 

Ano, je tomu tak, před 75. lety vznikl ve Ždírci spolek rybářů. První dochovaný zápis pochází z roku 1938 a vypovídá o založení přípravného výboru spolku. V přetisku originálu z naší kroniky se můžete dočíst jména členů, kteří se zřejmě nejvíce zasloužili o založení spolku rybářů ve Ždírci. Prvním předsedou se stal p. Emanuel Pechan a podle dochovaných materiálů v kronice byl předsedou ještě v roce 1951.

Činnost spolku v počátcích nebyla vůbec jednoduchá, svědčí o tom přesné nájemní smlouvy s jednotlivými soukromými vlastníky povodí. Přesto již v roce 1940 má spolek svoje stanovy o 23 paragrafech. Dovolte úvodní část stanov-cituji:

Účelem spolku jest:

Vody v katastrech obcí Myť, Žďár, Ždírec a Smederov rybami co nejvíce oživiti, příchylnost k rybám buditi, je ochraňovati a nesmyslné jich pronásledování zamezovati.

Myslím, že i dnes po 75. letech se můžeme k tomuto úvodnímu prohlášení  prvních stanov rybářského spolku ve Ždírci hrdě přihlásit. 

V rámci 75 let trvání rybářského spolku ve Ždírci přinášíme pár dnes již historický fotografií, a některým z nás připomenou své kamarády známé rybáře.

Většina fotek je z rybářských závodů ve Ždírci. Rybářské závody během 60. a začátku 70. let zde bývaly velkou tradicí a byly velmi hojně navštěvovány i rybáři z okolních org. , ale i z vzdálenějších MO. Organizace závodů byla na byla na velmi vysoké úrovni, během závodů bylo kolem řeky roznášeno občerstvení a závodům přihlíželo velké množství diváků. Během závodů u stánku s občerstvením vyhrávala kapela p. Sládka a po jejich skončení se šlo s muzikou do místního hostince u Michálků, kde se pokračovalo až do ranního kuropění. Dalo by se říci, že rybářské závody bývaly svátkem a oslavou spolkového dění ve Ždírci.

V naší rybářské kronice je dále mnoho zajímavých dokumentů a fotografií, které se dochovaly a dokládají jak obsáhlá byla a je činnost našeho spolku za uplynulých 75 let. Zásluhu na tomto zdokumentování má náš bývalý člen a předseda p. Bedřich Schopfer. Mimo jiné Béďa / tak jej kamarádi oslovovali/ je i autorem našeho loga KAPR se kterým uvádíme naše články ve Ždíreckých novinách.

Tolik krátce o založení spolku rybářů ve Ždírci.

 

Do dalších 75. let přeji Petrův zdar.

 

Miroslav Krňoul, jednatel MO ČRS Ždírec