Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva za rok 2016

Příspěvky

Zpráva za rok 2016

13. 4. 2017

Zpráva o činnosti ČRS z.s. MO ŽDÍREC za období od minulé VČS

dne 25. března 2017

 

Vážení rybáři, vážení hosté

            dovolte mi, abych přednesl první část zprávy o činnosti naší organizace za období od minulé členské schůze konané dne 19. března 2016.

            V době konání minulé členské schůze měla naše organizace 125 členů, z toho 22 dětí (členů do 15 let). K dnešnímu dni se počet členů zvýšil na 131 členů, z toho je 20 dětí (členů do 15 let).

            Ve složení výboru nedošlo k žádné změně a výbor pokračuje ve stejném složení. Proběhlo 10 řádných výborových schůzí s vynikající účastí. Za celý rok se omluvili pouze 3 členové výboru. Na každé schůzi byl přítomen člen dozorčí komise, za což jim děkuji. Dále se výbor sešel mimořádně před každou větší akcí. Připomenu: dětské rybářské závody, posezení rybářů v areálu Rybárny před výlovem rybníka Huťský. Tyto akce jsou náročné na organizaci a čas, ale přesto si myslím, že se vyplatí v nich pokračovat, jelikož jsou velmi vydařené a všichni, kdo se jich zúčastnili, odcházeli spokojeni. Více se o těchto akcích můžeme vyjádřit v diskuzi.

            Z mého pohledu je vytíženost členů výboru dosti vysoká a kvalita odváděné práce je vynikající, za což bych jim chtěl touto cestou poděkovat. O fungování naší organizace se můžete více dozvědět na našich internetových stránkách, ve Ždíreckých novinách a ve vývěsních skříňkách.

 

            Teď jako již tradičně shrnu všechny větší akce, které se podařilo udělat:

 • podpora silvestrovského běhu
 • závody dětí na rybníku Ferdík
 • posezení ždíreckých rybářů na naší Rybárně  s následným chytáním ryb
 • vybagrování rybníka Babinka
 • dodělání hráze rybníka Ferdík, koupení pozemků
 • oprava lávky pod rybníkem Brigádník
 • oprava hráze rybníka Brigádník
 • stavba pergoly a nového vchodu u Rybárny
 • vykoupení pozemků u Rybárny
 • vykoupení rybníku Babinka

 

Toto jsou pouze větší akce, které se podařilo dokončit. Jak sami uznáte, je to spoustu práce, a proto bych Vás chtěl všechny požádat, v rámci Vašich možností, aby jste se co nejvíce zapojili do chodu naší organizace a byli nápomocni brigádnickým referentům p. V.Řežábkovi a p. P.Stříbrnému, kteří mají brigádnickou činnost na starosti. Za loňský rok bylo odpracováno 1414 hodin.

            Další samostatnou kapitolou jsou naše rybníky. Obeznámím vás se stavem rybníků.

 

Babinka

Díky vynikající spolupráci s Obecním úřadem ve Ždírci se povedlo zakoupit tento rybník do našeho vlastnictví za částku Kč 79.375,- + 1.000,- za vklad do katastru nemovitostí. Obec zohlednila touto částkou to, že jsme do rybníku vložili nemalé peníze na jeho údržbu a opravy. Tímto bych chtěl panu starostovi B.Vrátníkovi a všem na obci poděkovat za vstřícné jednání. Rybník je čerstvě vybagrován a připraven na další používání.

 

Ferdík

V rámci možností je ručně vyčištěn a kompletně opraveny hráze. Je připraven k dalšímu používání.

 

Nový

Vybagrovaný v části loviště. Poslední výlov byl mnohem lepší, takřka všechna voda odtekla a je připraven k používání.

 

Brigádník

Započaly opravy hráze, mělo by být hotovo do konce března, tak aby se rybník mohl začít užívat. Zde došlo k problému, jelikož se rozbila technika a termín pravděpodobně nebude splněn. Momentálně hledáme řešení, jak opravu včas dokončit. Další podrobnosti o rybnících, které používáme vám podá hospodář p. P.Baláž.

 

Huťský

Je podepsána nová smlouva do roku 2018. O přítok a čištění se starají p. R.Fiala, p. K.Kasl, čištění odtoku p. L.Fiala.

 

            To vše, co jste teď slyšeli, ještě není vše, co naše organizace provozuje. Výbor se rozhodl jít touto cestou, abychom byli co nejvíce soběstační v produkci ryb pro naši organizaci. Proto jsme se rozhodli investovat nemalé peníze do těchto zařízení. Rybníky jsou to, co zajišťuje chod naší organizace, a proto je třeba se o ně starat, již jenom kvůli úctě těm, kteří toto dílo započali a my máme tu možnost na jejich skvělou práci navázat.

            Jelikož jsme u rybníků, naváži na tuto část. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat našim hospodářům za jejich výsledky a odvedenou práci. Zvláště p. P.Balážovi, který má vše na starost a je za vše zodpovědný. Starosti jsou to opravdu veliké a také jsou náročné na čas. Připomenu, že jsme se bavili o koupi a využití auta pro naši organizaci. Za loňský rok se s autem najezdilo cca 5.000 km, což je samo o sobě dosti náročné na čas. Automobil se hodně používá při výlovu rybníků a při nasazování ryb. Nesmím zapomenout na další hospodáře, kterým také patří dík za odvedenou práci, hlavně na rybnících u Rybárny. Jsou to p.Synáč Milan starší a Synáč Martin mladší. Pomoc s krmením na rybníku Huťský p. P.Vrátník.

            Jak asi všichni víte, příští rok oslaví naše organizace jubileum 80 let. K této události si myslíme, že bude dobré uspořádat v areálu Rybárny posezení pro naše členy a rodinné příslušníky. Bylo by připraveno občerstvení. Na Rybárnu bylo zakoupeno chlazení. Staré chlazení již dosloužilo a náklady na jeho opravu již byly nerentabilní. Na tuto událost je naplánováno rozšíření pergoly a výstavba udírny a ohniště. Po dohodě s vámi je nutné vybrat potřebný termín. Vaše názory a návrhy bych rád slyšel v následné diskuzi, zda  s tímto návrhem souhlasíte. Zde bych chtěl požádat, kdo by se chtěl výstavudírny a ohniště ujmout. Stačí se domluvit po schůzi a doladit podrobnosti.

 

Tímto naváži na plán práce na příští rok.

             

 

 

 

 

Plán práce na rok 2017

 1. Pokračovat v údržbě a opravách rybochovných zařízení
 2. Údržba břehu kolem rybníku a povodí, čištění toku v rámci možností
 3. Údržba a opravy všech našich strojů
 4. Údržba Rybárny a garáže
 5. Podílet se na spolupráci s Obecním úřadem ve Ždírci a ostatními složkami v obci na organizování kulturních a sportovních akcí
 6. Kontrola a údržba jezů – jejich propustnost
 7. Oprava lávky na Chmelnici
 8. Údržba a čištění náhonu rybníka Huťský
 9. Údržba rybníků
 10. Dětské rybářské závody
 11. Chytání ryb a posezení Ždíreckých rybářů v areálu Rybárny
 12. Úprava sjezdu do rybníka Huťský

 

Dále výbor považuje za správné ponechat členům všechny benefity, které připomenu:

 • dovršení 70 let – povolenka zdarma v daném roce, SHR – po celou dobu
 • za brigádnické hodiny vyplaceno 70,- Kč za hodinu
 • odměny jubilantům

 

Vážení rybáři a rybářky, chtěl bych připomenout, že na minulých schůzích byla přijata doporučení, která rovněž připomenu:

 

 • při lovu na rybičku na RMV používat jednoháček
 • na RMV 35 ks kapra – ostatní ryby neomezeně
 • příplatek na RMV je 300,- Kč
 • výše zápisného pro ty, kteří přestupují z jiné MO nebo jsou novými členy je 500,- Kč
 • výše zápisného pro ty, kteří žádají o vydání povolenky prvně na RMV je 1.500,- Kč

 

 

Vážení přítomní,

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval ždíreckým hasičům za významnou pomoc při výlovech rybníků. Děkuji všem členům naší organizace za jejich odvedenou práci. Přeji vám všem hezké zážitky u vody a hodně zdraví a bohatých úlovků.