Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2017+plán práce na rok 2018

Příspěvky

Výroční zpráva za rok 2017

13. 4. 2017

Zpráva o činnosti MO ČRS ŽDÍREC za období od minulé VČS

dne 24. března 2018

 

Vážení rybáři, vážení hosté

dovolte mi, abych přednesl první část zprávy o činnosti naší organizace za období od minulé členské schůze konané dne 25. března 2017.

Dnešní zprávu rozdělím do dvou částí. První část bude obsahovat zprávu za loňský rok. Jelikož uplynulo čtyřleté volební období a čekají nás dnes volby, tak ve druhé části zprávy bych shrnul výsledky naší organizace za 4leté volební období.

V době konání minulé členské schůze měla naše organizace 131 členů, z toho 20 členů do 15 let (dětí). K dnešnímu dni se počet členů změnil na 132 členů, z toho je 22 členů do 15 let.

Ve složení výboru nedošlo k žádné změně a výbor pokračuje ve stejném složení. Proběhlo 11 řádných výborových schůzí. K tomu přibyly další 4 schůze, které byly organizační. Na všech 15 schůzí byla účast členů výboru vynikající. Za všechny schůze bylo pouze 5 členů omluveno. Pravidelně se všech schůzí zúčastňoval někdo ze členů dozorčí komise. Touto cestou bych chtěl všem poděkovat za práci odvedenou pro naši organizaci. O fungování naší organizace se můžete více dozvědět na našich internetových stránkách a ve Ždíreckých novinách a ve vývěsních skříňkách, o což se stará p. Miroslav Krňoul ml.

Jako již tradičně shrnu všechny větší akce, které se podařilo udělat a uspořádat:

 • Podpora silvestrovského běhu

 • Závody dětí na rybníku Ferdík

 • Posezení ždíreckých rybářů v naší Rybárně s následným chytáním ryb

 • Usazení ohradníku na rybník Ferdík proti vydře a norkovi; zde bych upozornil na venčení psů, ohradník je stále pod proudem

 • Oprava hráze rybníku Brigádník

 • Částečná úprava cesty na hrázi rybníků

 • Nákup pražců na opravu hrází

 • Úprava nájezdu do rybníka Huťský

Plán práce na rok 2018

 1. Pokračovat v údržbě a opravách rybochovných zařízení

 2. Údržba břehu kolem rybníku a povodí, čištění toku v rámci možností

 3. Údržba a opravy všech našich strojů

 4. Údržba Rybárny a okolí

 5. Podílet se na spolupráci s Obecním úřadem ve Ždírci a ostatními složkami v obci na organizování kulturních a sportovních akcí

 6. Kontrola a údržba jezů – jejich propustnost

 7. Oprava propusti na jezu u Brigádníka

 8. Údržba a čištění náhonu rybníka Huťský – Robert Fiala, Kamil Kasl, Láďa Fiala

 9. Bagrování rybníku Brigádník a Nový, oprava hrází. Zde již práce na rybnících započaly. Z rybníka Brigádník a Nový bylo vybagrováno 36 nákladních aut a odvezeno. Tato investice přišla na 108 000,- Kč, ale dle uvážení výboru již byla nezbytná, jelikož výlovy těchto rybníků byly dosti pracné a voda z nich již těžko odtékala. V další fázi bude nutné hráze zpevnit již nakoupenými pražci. Zde bych Vás chtěl požádat o spolupráci. K bagristovi je třeba vždy 2 pomocníky. Bylo by dobré se dnes domluvit s V. Řežábkem na spolupráci.

 10. Dostavba pergoly na Rybárně k příležitosti oslav 80 let naší organizace.

 11. Dětské rybářské závody – tentokrát na rybníku Brigádník dne 18. srpna od 8 00 hodin.

 12. Oprava lávky na Chmelnici

 

V loňském roce bylo odpracováno 1 275 hodin za 89.250,- Kč.

 

Rád bych poděkoval všem, co se na brigádnických akcích podíleli a požádal bych vás všechny v rámci vašich možností, abyste byli nápomocni brigádnickým referentům p. V. Řežábkovi a p. P. Stříbrnému.

Dalším samostatným bodem je oslava 80 let naší organizace. Členové výboru se rozhodli pro naše členy a jejich partnerky uspořádat oslavu v areálu naší Rybárny. Všechny vás zveme k příjemnému posezení a budeme rádi, když se dostavíte. Termín je 21. července od 16.00 hodin. Je zajištěna hudba. Samozřejmostí bude občerstvení za slušné ceny. K tomuto tématu bych se rád vrátil v diskuzi, to proto, abyste měli čas vše v klidu uvážit a v diskuzi se vyjádřit.

 

Dále výbor považuje za správné ponechat členům všechny benefity, které připomenu:

 • dovršení 70 let – povolenka zdarma v daném roce, SHR – po celou dobu

 • za brigádnické hodiny vyplaceno 70,- Kč za hodinu

 • odměny jubilantům

 

Vážení rybáři a rybářky, chtěl bych připomenout, že na minulých schůzích byla přijata doporučení, která rovněž připomenu:

 • při lovu na rybičku na RMV používat jednoháček

 • na RMV 35 ks kapra – ostatní ryby neomezeně

 • příplatek na RMV je 300,- Kč

 • výše zápisného pro ty, kteří přestupují z jiné MO nebo jsou novými členy je 500,- Kč

 • výše zápisného pro ty, kteří žádají o vydání povolenky prvně na RMV je 1.500,- Kč

 

Tímto bych ukončil první část mé zprávy a ve druhé části se pokusím shrnout výsledky naší organizace za 4leté volební období. Na brigádách bylo odpracováno 5 330 hodin a vyplaceno 373.100,- Kč. Děkuji všem, co se podíleli na brigádnické činnosti. Další poděkování patří hospodářům p. P. Balážovi a p. Milanovi a Martinovi Synáčovým. Zarybněnost našeho toku je vynikající a při několika kontrolách od veterinární správy bylo vše v naprostém pořádku. Starost a nasazení při práci na rybnících je velice vysoká. Panu P. Balážovi patří i poděkování za aktivitu, kterou vyvinul při žádosti o finanční vyrovnání za škody, které napáchali predátoři vydra a kormorán. Dostalijsme proplacenou částku 16.500,- Kč za vydru a 66.000,- Kč za kormorána.

 

Ještě vás seznámím s většími akcemi, které se podařilo dokončit:

 • vykoupení rybníka Babinka

 • vykoupení pozemků před Rybárnou

 • vykoupení hrází na Brigádníku

 • nákup auta

 • nákup křovinořezu

 • nákup do Rybárny pečící pánve, chlazení a elektrického grilu

 • nákup třídičky, vaniček, keserů

 • nákup pražců na opravu hrází

 • stavba pergoly na Rybárně a nového vchodu

 • oprava a vybagrování rybníka Ferdík

 • oprava a vybagrování rybníka Brigádník

 • oprava a vybagrování rybníka Nový

 • oprava a vybagrování rybníka Babinka

 • vykoupení garáže na rybníku Huťský

 • oprava sjezdu do rybníka Huťský

 • zakoupení počítače a tiskárny

 • zakoupení vzduchovadla na převoz ryb

 • oprava lávky pod Smederovem

 

Další akcí, kterou máme rozjednanou, je nákup čeričů vody – 3 ks na rybníky u Rybárny a sítě (podložky) na výlovy. Rozhodli jsme se využít nabídky firmy DOMOZA, která za nás vyřídí žádost o dotaci, která činí cca 50 % za zakoupený materiál. Náklady jsou zhruba 110.000,- Kč. Z této částky zaplatíme zhruba 60 % i s vyrovnáním zprostředkovatelské firmě. Jednatel p. M. Krňoul s firmou komunikuje. Bylo nám řečeno, že akce potrvá delší dobu a není jisté, zda dotaci dostaneme. Jak vše dopadlo vás budeme informovat v průběhu roku.

 

Nechci, aby tato část zprávy vypadala jako úspěch výboru. Je to práce vás všech, kteří se na práci v naší organizaci podílíte a zároveň logickým navázáním na práci našich předchůdců, kteří tuto práci započali.

 

Vážení přítomní,

dovolte mi na závěr poděkovat ždíreckým hasičům za významnou pomoc při výlovech rybníků. Poděkování prostřednictvím pana starosty patří též obci za pomoc a spolupráci. Děkuji všem členům naší organizace za jejich odvedenou práci. Přeji vám všem hezké zážitky u vody a hodně zdraví a bohatých úlovků.

Děkuji vám za pozornost a Petrův zdar.